Phần mềm

Thêm mới liên kết

Trang chủ » Tin học, Viễn thông » Phần mềm
Phần mềm quản lý phòng khám nha khoa  www.ovem.vn/phan-mem-nha-khoa-edental.html  - EDental cho phép người quản lý theo dõi chặt chẽ những bệnh nhân của mình như: thông tin bệnh nhân, quá trình điều trị, tiểu sử bệnh, quản lý lịch hẹn, quản lý bác sĩ thực hiện thủ thuật,...
 Tìm kiếm từ khóa Phần mềm trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Copyright © 2012 BamBu
Tiện ích