Phần mềm quản lý phòng khám

Thêm mới liên kết

Trang chủ » Tin học, Viễn thông » Phần mềm » Phần mềm quản lý phòng khám
Phần mềm quản lý phòng khám nha khoa  www.ovem.vn/phan-mem-nha-khoa-edental.html  - EDental cho phép người quản lý theo dõi chặt chẽ những bệnh nhân của mình như: thông tin bệnh nhân, quá trình điều trị, tiểu sử bệnh, quản lý lịch hẹn, quản lý bác sĩ thực hiện thủ thuật,...
 Tìm kiếm từ khóa Phần mềm quản lý phòng khám trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Copyright © 2012 BamBu
Tiện ích