tailieuonthicaohoc.net

Thầy Train

Tài liệu Ôn thi Cao học NEU T5.2018 Research 1. Public Expenditure - Giải thích thuật ngữ chi tiêu công: http://economy-od.wikidot.com/chi-tieu-cong-c-ng 2. Trang web của GS. Mankiw: http://gregmankiw.blogspot.com/ 3. So sánh chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số điều chỉnh GDP (D): https://is.gd/OgzKeu 4. Nguyên nhân gây ra lạm phát bằng mô hình AD-AS: https://is.gd/UHfR77 5. Phân biệt GDP và GNP: https://is.gd/ZJI6Wp 6. Tài liệu nghiên cứu Mô hình I-O: https://is.gd/ysP6ye 7. Sai lầm loại 1 và loại 2 trong Kiểm định giả thiết thống kê: https://is.gd/AWLmoX 8. Bài toán Chứng minh Bổ đề Lagrange 1 cách tổng quát: https://is.gd/kLh9mX 9. Nguồn gốc và cách hiểu kí tự Sigma: https://is.gd/e6J7fp 10. Khảo sát vẽ đồ thị hàm phân bố chuẩn: https://is.gd/KEfFaw https://is.gd/Xqy2Cx 11. Tài liệu Mô hình toán Alpha Chiang Mathematical Economics: https://is.gd/jiXZgr 12. Sơ đồ Tổng quát nội dung học môn Kinh tế học vi mô: 13. Đặc điểm của Bài toán Min-Max trong Quy
Điện thoại: 0989290633
Email:
 Tìm kiếm từ khóa tailieuonthicaohoc.net trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích