phongthuycaivan.org

Phong Thuỷ Cải Vận | mệnh khuyết

Trần nhà ảnh hưởng tới sức khoẻ phần đầu Phần đầu xảy ra vấn đề gì, thường liên quan đến dây cáp điện, vị trí đường dây cáp điện ảnh hưởng đến não con người. Đỉnh nhà hình tam giác sắc nhọn khá hung hiểm, giường ngủ ngay điểm có góc nhọn, xà ngang nhà có thể rối loạn tinh thần. Nói về sự hung của đường dây cáp điện, vị trí tương ứng với thành viên nào, người ấy sẽ gặp hung nếu kỵ Hỏa. Cũng không nhất định như vậy, sự hung hiểm sẽ xảy ra nếu Phi tinh lưu niên là sao Ngũ hoàng, Nhị hắc bay vào. Trần nhà tránh có dầm ngang, đèn trang trí không nên dùng góc nhọn, Tránh đặt hoa quả giả dưới trần nhà. Tránh đặt quạt và đèn liền nhau dưới trần nhà. Trần nhà nên dùng máu sáng tự đất nặng trời nhẹ. .
Điện thoại: 0938581710
Email:
 Tìm kiếm từ khóa phongthuycaivan.org trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích