phanmem.asia

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG, PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ THUỐC

TRUNGVIET SOFTWARE chuyên cung cấp các phần mềm quản lý, điển hình như phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý nhà thuốc, phần mềm quản lý khách sạn, phần mềm quản lý quán cafe, Karaoke, nhà hàng, xây dựng website và thiết kế phần mềm theo yêu cầu
Điện thoại: 01167762613 - 07876288445 - 0388903452
Email: info@phanmem.asia
 Tìm kiếm từ khóa phanmem.asia trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích