namkinh.net

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM KINH

Gia công, chế tạo, sản phẩm cơ khí, Thiết kế, tư vấn giám sát, thi công xây dựng công trình dân dụng, công trình giao thông, công nghiệp, thuỷ lợi, công trình hạ tầng, Thi công đường dây cao thế và trạm biến thế, Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng. Lắp đặt hệ thống điện, Hoàn thiện công trình xây dựng, Trang trí nội,ngoại thất, , Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát địên, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện),Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: - Hàng kim khí, vật liệu trang trí nội- ngoại thất, Bán buôn vật liệu xây dựng, Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh, Vận tải hàng hoá bằng đường bộ, Khách sạn, Dịch vụ ăn uống. , Hoạt động tư vấn quản lý, Hoạt động đo đạc bản đồ, Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước, Tư vấn lĩnh vực tài nguyên và môi trường, sinh vật cảnh.
Điện thoại: 0096982517 - 0982722898 - 0313501062
Email: info@namkinh.net
 Tìm kiếm từ khóa namkinh.net trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích