namdinhfoods.net

[namdinhfoods] - Công ty Cổ phần Chế Biến Thực Phẩm Nông Sản và Xuất Khẩu Nam Định.

Ngành Nghề Kinh doanh : Chế biến thịt lợn, thịt gia súc, gia cầm xuất khẩu. Mua bán các loại sản phẩm nông sản Xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nội địa và xuất khẩu.
Điện thoại: 03503867999 - 03503526659 - 0908017920
Email: namdinhexport@gmail.com
 Tìm kiếm từ khóa namdinhfoods.net trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích