mabvietnam.net

Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB Việt Nam)

Khu sinh quyển thế giới của UNESCO ra đời nhằm tạo ra các mô hình trình diễn thể hiện mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Khu sinh quyển thế giới thuộc quyền sở hữu của các quốc gia, do đó nó được đề cử theo luật pháp của chính quốc gia đó. Tất cả các khu sinh quyển hình thành nên “Mạng lưới các khu sinh quyển Thế giới” với sự tình nguyện tham gia của các quốc gia. Mạng lưới các khu DTSQ thế giới tại Việt Nam gồm 8 khu DTSQ: Cần Giờ, Đồng Nai, Châu thổ sông Hồng, Cát Bà, Kiên Giang, Tây Nghệ An, Cù Lao Chàm - Hội An, và Cà Mau.
Điện thoại: 01537839603 - 02526589312 - 05243769962
Email: hoangtri1951@gmail.com
 Tìm kiếm từ khóa mabvietnam.net trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích