longgiangthinh.com.vn

[longgiangthinh] - Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Long Giang Thịnh

Lĩnh vực kinh doanh và vai trò của doanh nghiệp: Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, chế biến nông - lâm - thủy hải sản, thực phẩm và dược liệu. Vai trò của doanh nghiệp: Doanh nghiệp đầu mối bao tiêu sản phẩm sắn nguyên liệu.
Điện thoại: (+84)905684989 - (+84)913457907
Email: longgiangthinh@gmail.com
 Tìm kiếm từ khóa longgiangthinh.com.vn trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích