lamcokhi.net

Chuyên cửa nhôm cửa kính

BẢNG BÁO GIÁ CỬA NHÔM CAO CẤP VIỆT PHÁP 2017 STT Chủng loại cửa Giá kính thường 5mm Giá kính an toàn 6.38mm Vnđ/m2 Vnđ/m2 Báo giá cửa sổ nhôm kính cao cấp Việt Pháp 1 Cửa sổ 1 cánh mở quay, mở hất 1.150.000 1.250.000 2 Cửa sổ 2,3,4 cánh mở quay, mở hất, mở trượt Báo giá cửa đi nhôm kính cao cấp Việt Pháp đố nhỏ hệ 4400 3 Cửađi mở quay, trên kính dưới pano thanh 1.150.000 1.250.000 4 Cửađi mở quay dùng toàn kính 1.100.000
Điện thoại: 0986232688 - 0987935389
Email: contact@bictweb.vn
 Tìm kiếm từ khóa lamcokhi.net trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích