holafoods.net

Nguyên liệu - máy móc thiết bị ngành thực phẩm

Công ty cổ phần Thương mại và Công nghệ thực phẩm Hoàng Lâm (Holafoods) là một trong những nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam về nguyên liệu, phụ gia, máy móc, thiết bị, đào tạo, tư vấn quản lý, cung cấp giải pháp và chuyển giao công nghệ trong ngành thực phẩm
Điện thoại: 0912467679 - 0975368906 - 02435377010
 Tìm kiếm từ khóa holafoods.net trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích