hocvienphapluanconghaiphong.org

Học Viên Pháp Luân Công Hải Phòng- Thông tin về Pháp Luân Công và Cuộc Bức Hại tại Trung Quốc

Chúng tôi là học viên Pháp Luân Công tại Hải Phòng, cũng giống như hơn 100 triệu học viên khác trên toàn thế giới, chúng tôi biết đến Pháp môn này một cách tình cờ hoặc được bạn bè giới thiệu và bước vào con đường tu luyện. Qua những trải nghiệm tuyệt vời về sức khỏe cũng như trí huệ, chúng tôi muốn giới thiệu và hỗ trợ cho cộng đồng để mọi người cùng có được những điều may mắn đó giống như chúng tôi. Trong khi chúng ta ở đây, trong thanh bình, trong văn minh và nói chuyện về những điều kỳ diệu và tốt đẹp mà Pháp Luân Công mang lại trong cuộc sống, thì ngay tại Trung Quốc, đã và vẫn đang xảy ra cuộc bức hại tàn bạo nhất của ĐCSTQ lên học viên Pháp Luân Công từ ngày 20-07-1999. Tại sao chúng tôi muốn nói với các bạn Sự thật về cuộc bức hại này và tại sao các bạn nên lắng nghe và nó có ích gì đến cuộc sống của các bạn. Một cách logic thì bất cứ sự thật nào đều mang đến cho con người những suy nghĩ đúng đắn từ đó sẽ nhìn cuộc sống chuẩn hơn và sẽ có những hành động dễ thành công
Điện thoại: 0904969778
Email:
 Tìm kiếm từ khóa hocvienphapluanconghaiphong.org trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích