havip.com.vn

[havip] - CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ HAVIP

Cung cấp nhiều dịch vụ liên quan đến bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ, như bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, bản quyền tác giả và quyền liên quan, xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và chống hàng giả … LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG Kiểm tra và thẩm định khả năng bảo hộ nhãn hiệu; Tư vấn và xác lập quyền liên quan đến nhãn hiệu, Giải quyết tranh chấp nhãn hiệu, Tư vấn và tiến hành thủ tục li-xăng nhãn hiệu, Tư vấn về xúc tiến và phát triển nhãn hiệu, Tư vấn và đăng ký tên miền, Tư vấn và đăng ký kiểu dáng công nghiệp, Tư vấn và đăng ký sáng chế/ Giải pháp hữu ích Tư vấn và đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan Tư vấn và đăng ký mã số mã vạch Tư vấn và đăng ký doanh nghiệp/ Hộ kinh doanh
Điện thoại: (024)35525035 - (024)35525036 - 0912418948
Email: info@havip.com.vn
 Tìm kiếm từ khóa havip.com.vn trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích