hanict.org.vn

Hội tin học viễn thông Hà Nội

Hội là một tổ chức tự nguyện của những người hoạt động trong lĩnh vực tin học và viễn thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (+84)047845888
Email: hanict@moste.gov.vn
 Tìm kiếm từ khóa hanict.org.vn trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích