giaothongsaigon.com.vn

[giaothongsaigon] - Công Ty Cổ phần Công Trình Giao Thông Sài Gòn

Công Ty Cổ phần Công Trình Giao Thông Sài Gòn tham gia thi công các công trình trong nhiều lĩnh vực: cầu đường, dân dụng, cấp - thoát nước, bưu điện, chiếu sáng, cây xanh, thủy lợi. Ngoài ra Công ty hiện đang là một trong những nhà cung cấp sản phẩm Bê tông nhựa uy tín trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Với ba lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu trên, Công ty luôn tự tin phát triển bền vững, chung tay cùng nhân dân thành phố xây dựng thành phồ Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại.
Điện thoại: +(08)38558649 - +84838567992
Email: pmytuongviet@gmail.com
 Tìm kiếm từ khóa giaothongsaigon.com.vn trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích