ghg-vn.net

Kiểm kê khí nhà kính ngành Dệt may - Da giầy

Phần mềm tính toán phát thải KNK trong lĩnh vực Dệt may – Da giầy này là một sản phẩm nằm trong Khung Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ về Sản xuất và Tiêu dùng bền vững giai đoạn 2017 – 2020 thuộc Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được phê duyệt theo Quyết định số 3178/QĐ-BCT ngày 02 tháng 08 năm 2016 của Bộ Công Thương. Phần mềm được nghiên cứu, xây dựng bởi chuyên gia tư vấn và đã được thử nghiệm tại nhiều doanh nghiệp Dệt may – Da giầy trong nước. Cùng với nỗ lực thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, ngành Dệt may và Da giầy đang chịu áp lực ngày càng tăng của chuỗi cung ứng với các yêu cầu về sản xuất bền vững, trong đó yêu cầu tính toán phát thải khí nhà kính (KNK) được đặt lên hàng đầu, làm căn cứ để đưa ra các giải pháp giảm phát thải. Tại Việt Nam, Dệt may và Da giầy là hai ngành xuất khẩu đứng thứ 3 và thứ 4 trên Thế giới. Với các yêu cầu ngày càng
Email:
 Tìm kiếm từ khóa ghg-vn.net trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích