duafat.com.vn

Home - DUAFAT - Chuyên gia xử lý nền móng công trình

Lịch sử của Công ty ĐUAFAT phải kể đến cả một quá trình phấn đấu không ngừng từ người lãnh đạo – Ông Lê Duy Hưng, đã dẫn dắt công ty đến vị trí ngày hôm nay. Từ những khởi đầu rất khó khăn của Ông Lê Duy Hưng, vốn thuộc một gia đình nằm trong diện khó khăn, ông đã vừa học, vừa làm, theo học chuyên ngành Khoan, khoa dầu khí của trường Đại học Mỏ địa chất. Sự nỗ lực của ông trong quá trình học tập đã được một doanh nghiệp nền móng rất lớn tại thời điểm đó tuyển dụng (Licogi 20), trong quá trình công tác, ông liên tục phấn đấu không ngừng, từng bước trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm của mình, để trở thành một cán bộ chủ chốt trong công ty. Sau một thời gian khi Ông Lê Duy Hưng tích lũy đủ kinh nghiệm, kiến thức, ông muốn tìm một hướng đi riêng cho mình, cũng như muốn phát triển ngành nền móng tại Việt Nam theo một hướng đi mới, ông đã quyết định thành lập ĐUAFAT vào ngày 29 tháng 06 năm 2009. Và thật sự, ĐUAFAT đã vun đúc kinh nghiệm, không ngừng tăng trưởng trong 08 năm qua. Đã c
Điện thoại: +84983838368 - +84906269622
Email: company@duafat.com.vn
 Tìm kiếm từ khóa duafat.com.vn trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích