dautukhoinghiep.net

[dautukhoinghiep] - CÂU LẠC BỘ ĐẦU TƯ VÀ KHỞI NGHIỆP VIỆT NAM

Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam thành lập ngày 19 tháng 01 năm 2016 theo Quyết định số 09/2016/QĐ/UBTƯ-DNT. Hoạt động của Câu lạc bộ tuân thủ đúng pháp luật của Nhà nước, Điều lệ và Quy chế hoạt động của UBTƯ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và theo đúng Quy chế tổ chức hoạt động do Câu lạc bộ xây dựng. Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam đã thành lập 8 Câu lạc bộ trực thuộc tại các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Quảng Nam và Khu vực Đông Nam Bộ. Hiện tại số lượng hội viên tham gia Câu lạc bộ đã lên con số hơn 1000 hội viên. Hội viên Câu lạc bộ chủ yếu là các doanh nhân trẻ khởi nghiệp, thanh niên khởi nghiệp trong tất cả các lĩnh vực hoạt động từ công nghiệp, nông nghiệp và thương mại dịch vụ. Mục tiêu hoạt động của Câu lạc bộ là nơi kết nối và hội tụ của Top 100 doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2016, mở rộng 2015 và mời các doanh nhân tr
Điện thoại: 0915651892
Email: doanhnhantrekhoinghiepvn@gmail.com
 Tìm kiếm từ khóa dautukhoinghiep.net trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích