cloudfpt.net

Trang chủ - FPT HI GIO CLOUD

Nền tảng điện toán đám mây Sử dụng công nghệ ảo hóa VMWare, triển khai trên hạ tầng kiến trúc đồng nhất của Cisco, EMCSử dụng công nghệ ảo hóa VMWare, triển khai trên hạ tầng kiến trúc đồng nhất của Cisco, EMC An toàn, bảo mật Công nghệ lưu trữ mới. Cơ chế dự… Read more
Điện thoại: 0912123668 - 0308201813
Email: cloudfpt.net@gmail.com
 Tìm kiếm từ khóa cloudfpt.net trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích