chocayenso.net

Chợ cá Yên Sở - Chợ đầu mối thủy sản lớn nhất Miền Bắc

Chợ cá Yên Sở thuộc Phường Yên sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội - Là chợ thủy sản lớn nhất khu vực miền bắc. Chuyên cung cấp các loại cá nước ngọt bán buôn, đóng xe hàng cá cho cả nước.
Điện thoại: 01294510068 - 00005255227 - 06878031164
Email: chocayenso@gmail.com
 Tìm kiếm từ khóa chocayenso.net trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích