chobaove.net

Chó Bảo Vệ

Trung tâm nhân giống chó bảo vệ chuyên nhân giống và huấn luyện các dòng chó bảo vệ hàng đầu thế giới như Malinois, Béc giê Hà Lan. Sở hữu những con giống Malinois nổi tiếng như Ikodo nhập pháp. Lucy, Saphira, Ran con gái Gueta nổi tiếng Việt Nam. Đặc biệt trại vừa nhập về một Béc giê Hà Lan Đen tuyền Cảnh khuyển K9 2 bằng Security danh giá. và rất nhiều Malinois cái được FCI chứng nhận.
Điện thoại: 0977416686 - 0948895222 - 02685008227
 Tìm kiếm từ khóa chobaove.net trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích