chevroletvietlong.com.vn

chevroletvietlong.com.vn

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHEVROLET TẠI VIỆT NAM Được cấp Giấy phép Đầu tư ngày 14 tháng 12 năm 1993, Công ty ô tô Việt Nam Daewoo (VIDAMCO) chính thức thành lập dưới hình thức Liên doanh giữa Công ty Daewoo Motor (Hàn Quốc) và Xí nghiệp Liên hiệp Cơ khí 7893 thuộc Bộ Quốc Phòng với tổng số vốn đầu tư là 32 triệu USD, trong đó vốn pháp định 10 triệu USD. Thời gian hoạt động trong 30 năm. Tháng 12/1993: Công ty Daewoo Motor (Hàn Quốc) thành lập Liên doanh với phía đối tác Việt Nam Được cấp Giấy phép Đầu tư ngày 14 tháng 12 năm 1993, Công ty ô tô Việt Nam Daewoo (VIDAMCO) chính thức thành lập dưới hình thức Liên doanh giữa Công ty Daewoo Motor (Hàn Quốc) và Xí nghiệp Liên hiệp Cơ khí 7893 thuộc Bộ Quốc Phòng với tổng số vốn đầu tư là 32 triệu USD, trong đó vốn pháp định 10 triệu USD. Thời gian hoạt động trong 30 năm. Tháng 1/1995: VIDAMCO xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô Tháng 1 năm 1995, VIDAMCO khởi công xây dựng nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô trên địa bà
Điện thoại: (028)37010138 - (028)37010135
Email:
 Tìm kiếm từ khóa chevroletvietlong.com.vn trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích