bomongoaiydhue.net

Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Dược Huế

Bo mon ngoai, BỘ MÔN NGOẠI, Bộ môn ngoại, Bộ môn ngoại - Trường Đại học Y Dược Huế, Bộ môn ngoại - Chương trình đào tạo của Bộ môn ngoại: Bộ môn ngoại - Đào tạo Đại học, Bộ môn ngoại - Đào tạo sau Đại học, Bộ môn ngoại - Đào tạo liên tục, Bộ môn ngoại - Nghiên cứu khoa học, Bộ môn ngoại - Quan hệ quốc tế, Bộ môn ngoại - Giảng dạy, Bộ môn ngoại - Bài giảng điện tử, Câu hỏi trắc nghiệm, Lịch trực bệnh viện, Trường hợp lâm sàng, Hội chứng Peutz-Jeghers, Swenson, Nội soi niệu quản, Tán sỏi bằng laser, Tán sỏi ngoài cơ thể, Mổ nội soi, Sỏi đài dưới, Tăng huyết áp mới xuất hiện sau TSNCT
Điện thoại: 02343845518
Email: bmngoai@yahoo.com
 Tìm kiếm từ khóa bomongoaiydhue.net trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích