bmevn.org

[bmevn] - Hội kỹ thuật y sinh tại Việt Nam

Kỹ thuật y sinh (BME) là một lĩnh vực đa ngành mới nổi liên quan đến việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào việc tạo ra các phương pháp và thiết bị cho phúc lợi của con người và để hiểu rõ hơn về các quá trình sinh học của con người. Nó bao gồm các nghiên cứu về thiết bị y tế, tin sinh học, cơ học sinh học, y học tái tạo và công nghệ sinh học, và nó đòi hỏi chuyên môn về khoa học ứng dụng và khoa học cơ bản cũng như kỹ thuật. BME là một lĩnh vực mới tại Việt Nam, một quốc gia phát triển nhanh chóng và năng động về mặt xã hội với tiềm năng kinh tế lớn. Hiện nay, có một số lượng lớn người Việt Nam không thể truy cập vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt; và những điều này dẫn đến chất lượng chẩn đoán và điều trị kém cũng như chất lượng cuộc sống. Do đó, có những nhu cầu cấp thiết và sự quan tâm ngày càng tăng trong việc phát triển các sản phẩm y tế tại Việt Nam. Quan trọng nhất, có nhiều chủ đề y sinh cần được khám phá và nghiên cứu. Do đó, Việt Nam cung cấp một môi trường lý tưởng để th
Điện thoại: +84-8-37244271 - +84-8-37244270
Email: vvtoi@hcmiu.edu.vn
 Tìm kiếm từ khóa bmevn.org trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích