biotechmientrung.org

[biotechmientrung] - Công ty Cổ phần Kỹ thuật Biotech Miền Trung

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Biotech Miền Trung gọi tắt là Biotech Miền Trung được thành lập năm 2017 từ công ty mẹ là Công ty cổ phần Công nghệ Biotech Việt Nam chịu trách nhiệm kinh doanh, phân phối các sản phẩm, giải pháp xử lý môi trường, công nghệ xử lí nước thải bằng vi sinh vật tiên tiến của Mỹ. Trên cơ sở nền tảng vững chắc của Biotech Việt Nam, Biotech Miền Trung có khát vọng tiên phong trong ngành xử lý môi trường tại miền Trung bằng công nghệ sinh học tiên tiến nhất của thế giới. Với chiến lược đầu tư – phát triển bền vững bên cạnh phát huy yếu tố con người và quan tâm đặc biệt đến môi trường sống, Biotech Miền Trung đặt tầm nhìn trong tương lai gần sẽ trở thành một công ty hùng mạnh chuyên cung cấp các giải pháp xử lý bằng sinh học đa dạng BIOTECH Miền Trung chuyên cung cấp giải pháp công nghệ sinh học xử lý môi trường bao gồm: Nước thải Công nghiệp:dệt – nhuộm, giặt, giấy, chế biến cao su, thực phẩm (thủy sản, giết mổ, sữa, rau quả,…), xi mạ, dầu mỡ… Nước thải sinh hoạt
Điện thoại: 02366507555 - 0912097603
Email: info@biotechmientrung.org
 Tìm kiếm từ khóa biotechmientrung.org trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích