bepnhahang.net

Công ty Cổ phần Hà Yến

Cung cấp thiết bị bếp, bếp công nghiệp, bếp nhà hàng, bếp khách sạn, các đồ dùng Inox, thi công hệ thống bếp của các nhà hàng ăn uống cao cấp cũng như các khu công nghiệp, bệnh viện, trường học trên khắp cả nước. Sản phẩm inox của Hà Yến được doanh nghiệp Nhật bản, Singapore, Australia tin dùng.
Điện thoại: 02437656979
Email: hayen-factory@hayencorp.vn
 Tìm kiếm từ khóa bepnhahang.net trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích