banquyen.net

[banquyen] - BAN QUẢN TRỊ BANQUYEN.NET

BANQUYEN.NET là trang thông tin điện tử chuyên ngành Sở hữu trí tuệ, được xây dựng với sự hỗ trợ trực tiếp từ các Luật sư và chuyên gia trong lĩnh vực bản quyền và sở hữu công nghiệp. Một số chức năng hữu ích của BANQUYEN.NET: Hệ thống các đối tượng Sở hữu trí tuệ: Giới thiệu đối tượng SHTT được pháp luật bảo hộ, cách thức xác lập quyền và hướng dẫn thủ tục, biểu mẫu có liên quan. Văn bản quy phạm pháp luật: Tất cả các văn bản quy phạm pháp luật và áp dụng quy phạm pháp luật có liên quan được sắp xếp hiệu quả và khoa học, tiện tra cứu (Điều ước quốc tế, Luật, Nghị định, thông tư…) Tài liệu tham khảo: giới thiệu sách, bài viết chuyên khảo, luận văn, bản án – quyết định của cơ quan Nhà nước có liên quan đến Sở hữu trí tuệ. Tin tức chuyên ngành Sở hữu trí tuệ: giới thiệu, phân tích các vấn đề thời sự dưới góc độ Sở hữu trí tuệ. Thư viện Hỏi Đáp liên quan đến Sở hữu trí tuệ: Luật sư, chuyên gia SHTT giải đáp thắc mắc có liên quan đến SHTT
Điện thoại: 0909337533
Email: banquyen.net@gmail.com
 Tìm kiếm từ khóa banquyen.net trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích