bamepharm.com.vn

[bamepharm] - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH Sản xuất thuốc chữa bệnh con người, các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng, thuốc có nguồn gốc từ dược liệu. Mua bán thuốc, dược phẩm, vắcxin-sinh phẩm, hóa chất các loại và sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng. Mua bán thiết bị quang học, thiết bị y tế, nha khoa, thiết bị bệnh viện. Dịch vụ sửa chữa, bảo hành máy móc, thiết bị y tế chuyên dụng. Trồng cây dược liệu, chế biến dược liệu. Xuất, nhập khẩu thuốc, dược liệu và thiết bị y tế.
Điện thoại: 05003812394
Email: bamepharm@yahoo.com
 Tìm kiếm từ khóa bamepharm.com.vn trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích