awaken.edu.vn

[awaken] - Trung tâm đào tạo kĩ năng AWAKEN

Awaken là tổ chức chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện các kỹ năng cá nhân, các dự án chăm sóc trẻ em, tư vấn học đường & tư vấn xây dựng văn hóa tổ chức Với sứ mệnh là giúp cộng đồng người Việt trẻ khám phá, nhận thức & phát triển bản thân, sống hạnh phúc & thành đạt.
Điện thoại: 0971780180 - 0333611899
Email: info@awaken.edu.vn
 Tìm kiếm từ khóa awaken.edu.vn trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích