atskin.net

[atskin] - ATskin shop

Vivo là công ty Trung Quốc, chuyên thiết kế, phát triển và sản xuất điện thoại thông minh, phụ kiện điện thoại thông minh, phần mềm và dịch vụ trực tuyến. Công ty thành lập năm 2009 tại Đông Hoản, Quảng Đông, là thương hiệu con của BBK Electronics. Những phần mềm được công ty phát triển gồm Vivo App Store, iManager và hệ điều hành Funtouch OS, một hệ điều hành độc quyền dựa trên hệ điều hành Android
Điện thoại: 01216595333 - 01679070444
Email:
 Tìm kiếm từ khóa atskin.net trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích