asco.vn

ASCO

Công ty TNHH Kiểm toán ASCO được thành lập ngày 25/9/2007, với định hướng phát triển mạnh mẽ Kiểm toán Báo cáo Quyết toán Dự án hoàn thành, các dịch vụ Tư vấn Thẩm tra quyết toán. Với tầm nhìn trở thành một trong 5 Công ty Kiểm toán hàng đầu về Kiểm toán Báo cáo Quyết toán Dự án hoàn thành ở Việt Nam vào năm 2022. Trong 10 năm qua, Chúng tôi đã và đang cung cấp các dịch vụ Kiểm toán Quyết toán dự án hoàn thành cho một số lượng lớn và đa dạng các khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề ở Việt Nam: Các Bộ GTVT, Nông nghiệp, Y tế, Thông tin, truyền thông thông…, Các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước, tư nhân; các Sở Ngành thuộc các tỉnh… Đó là lý do chúng tôi có những hiểu biết sâu sắc đặc trưng của các lĩnh vực này, những tác động đằng sau của mỗi lĩnh vực hoạt động, và những quy định luật pháp có liên quan. Những hiểu biết này giúp gia tăng giá trị của các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho khách hàng. Khách hàng của chúng tôi liên tục phát triển và rất đa dạng. Các Kiểm toán viên, Kỹ th
Điện thoại: 02437930960 - 02437931349
Email: asco@asco.vn
 Tìm kiếm từ khóa asco.vn trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích