annytran.com.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A & T

Phân phối độc quyền cho các thương hiệu như: ống đồng UBZ (Singapore – China), Ống gió AluFlex (Singapore- China- Malaysia), Cách Nhiệt Durkflex (USA-China), và cũng là nhà phân phối cho thương hiệu K-Flex (Italia – Malaysia)….
Điện thoại: (028)38485767 - 02838485769 - (028)38485768
Email: admin@annytran.com.vn
 Tìm kiếm từ khóa annytran.com.vn trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích