aepd-vn.org

AEPD | Hội vì sự Phát triển của Người Khuyết tật tỉnh Quảng Bình

AEPD được hình thành nhằm đáp ứng các nhu cầu của Người Khuyết tật (NKT), hỗ trợ NKT không ngừng phấn đấu cho một xã hội hòa nhập không rào cản trong đó NKT phát huy được các tiềm năng của họ, tiếp cận bình đẳng và đóng góp tích cực cho cộng đồng và quốc gia.
Điện thoại: 01243049617 - 01243043021
Email: info.aepd@gmail.com
 Tìm kiếm từ khóa aepd-vn.org trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích