adnhuyetthong.org

Phân tích ADN, dịch vụ xét nghiệm ADN ở tại TPHCM

Trung tâm công nghệ di truyền Việt Nam chuyên về dịch vụ thử ADN cũng như giám định AND và dịch vụ kiểm tra ADN, bạn đang tìm xét nghiệm ADN ở đâu.
Điện thoại: 0988744135 - 0938561243 - 0964595938
Email: hcm@adnhuyetthong.org
 Tìm kiếm từ khóa adnhuyetthong.org trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích