ada.vn

Set Info

ADA Engineering Co., Ltd được thành lập tại Việt Nam vào năm 2009 để cung cấp các giải pháp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật cho khách hàng trong các ngành Dầu khí, Điện, Hóa dầu và các ngành công nghiệp khác. ADA Engineering Co., Ltd đại diện cho các nhà sản xuất thiết bị và công ty kỹ thuật quốc tế và hỗ trợ họ bán các thiết bị và dịch vụ công nghệ cao của họ cho khách hàng của chúng tôi. Với tham vọng theo đuổi tinh thần khởi nghiệp thực sự và có trách nhiệm, chúng tôi tin rằng thông qua niềm tin nội tâm, nỗ lực không ngừng, kỷ luật đúng đắn, nâng cao kiến ​​thức, cống hiến và cam kết, ADA Engineering Co., Ltd sẽ trở thành nhà cung cấp chính trong tương lai gần, không ngừng cải thiện giá trị gia tăng cho cả khách hàng và chính ADA.
Điện thoại: +(84-28)3842257 - +(84-28)3842257
Email: info@ada.vn
 Tìm kiếm từ khóa ada.vn trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích